Do gˇry

Regulamin

Regulamin oraz zasady p┼éatno┼Ťci i wysy┼éki

Szanowni Klienci! Jest nam niezmiernie mi┼éo, ┼╝e s─ů Pa┼ästwo zainteresowani zakupem dystrybuowanego przez Webdreams sp.z o.o. programu do ma┼éej ksi─Ögowo┼Ťci pn. ÔÇ×FAKTURY 365ÔÇŁ. Poni┼╝ej przedstawiamy kilka og├│lnych zasad dotycz─ůcych dokonywania transakcji oraz warunk├│w dost─Öpu obowi─ůzuj─ůcych w naszym systemie.

┬ž 1 Definicje

Dystrybutor ÔÇô Webdreams, sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, ul. B├│r 116, 42-200 Cz─Östochowa, zarejestrowana przez S─ůd Rejonowy w Cz─Östochowie, XVII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS 0000452960, NIP 5732844763, z kapita┼éem zak┼éadowym 5 000 z┼é. Dystrybutor jest jednocze┼Ťnie administratorem danych. Program ÔÇô program komputerowy do ma┼éej ksi─Ögowo┼Ťci ÔÇ×Faktury 365ÔÇŁ zawieraj─ůcy program do wystawiania Klient ÔÇô osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│ra zakupi┼éa licencje do programu zgodnie z niniejszym regulaminem.

┬ž 2 Postanowienia Og├│lne

1. Program sp├│┼éki Webdreams oferowany jest jako produkt typu "wypr├│buj i kup". 2. Aby pozna─ç dok┼éadnie funkcje i mo┼╝liwo┼Ťci programu, mo┼╝na pobra─ç nieodp┼éatnie oprogramowanie i bez ogranicze┼ä u┼╝ytkowa─ç (testowa─ç) przez 30dni. Po up┼éywie tego okresu, nale┼╝y naby─ç licencj─Ö lub trwale usun─ů─ç oprogramowanie z pami─Öci (dysku) komputera. 3. Klient mo┼╝e naby─ç licencje do Programu poprzez z┼éo┼╝enie zam├│wienia. Z┼éo┼╝one i przyj─Öte zam├│wienia zostan─ů zrealizowane po cenach podanych w potwierdzeniu (fakturze pro forma). 4. Wszystkie wyliczone ceny ko┼äcowe brutto (do zap┼éaty) zawieraj─ů 23% VAT ( podatku od towar├│w i us┼éug). Ceny netto nie zawieraj─ů 23% VATU. W przypadku zakupu licencji na oprogramowanie obowi─ůzuje ustawowa stawka 23%. 5. Do korzystania z zakupionego programu niezb─Ödne jest posiadanie urz─ůdze┼ä pozwalaj─ůcych na korzystanie z zasob├│w Internetu, skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz prawid┼éowo skonfigurowanej przegl─ůdarki zasob├│w internetowych umo┼╝liwiaj─ůcej wy┼Ťwietlanie stron WWW ( zaleca si─Ö korzystanie z nast─Öpuj─ůcych przegl─ůdarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 17.0, Google Chrome 23.0 lub ich nowszych wersji ). ÔÇô to mo┼╝ecie doda─ç wg uznania. 6. Dystrybutorowi przys┼éuguj─ů wszelkie prawa do Programu Faktury 365, a w szczeg├│lno┼Ťci prawa autorskie, maj─ůtkowe oraz prawa do znak├│w towarowych, firmowych i patentowych. Program chroniony jest polskim prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z p├│┼║n. zm.). Naruszenie go podlega odpowiedzialno┼Ťci cywilnej, karnej jak r├│wnie┼╝ jest jednoznaczne z utrat─ů licencji na 7. Dystrybutor zapewnia, ┼╝e Program stanowi─ůcy przedmiot niniejszej umowy nie jest obci─ů┼╝ony prawami ani roszczeniami os├│b trzecich. Zawarcie i wykonanie przez Dystrybutora niniejszej umowy nie wymaga ┼╝adnych zezwole┼ä os├│b trzecich.

┬ž 3 Postanowienia Szczeg├│┼éowe

1. Umowa sprzeda┼╝y programu dotyczy wy┼é─ůcznie udzielenia licencji na u┼╝ywanie programu oraz prawa do aktualizacji. Potwierdzeniem nabycia licencji jest faktura. 2. Oprogramowanie zostaje aktywowane za pomoc─ů klucza rejestracyjnego w postaci ci─ůgu znak├│w alfanumerycznych lub klucza w formie pliku. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za u┼╝ywanie oprogramowania niezgodnie z umow─ů i/lub z prawem. W szczeg├│lno┼Ťci nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödnie okre┼Ťlon─ů w zam├│wieniu liczb─Ö

┬ž 4 Polityka Prywatno┼Ťci

1. Dane, kt├│rych podanie jest niezb─Ödne podczas rejestracji: - w przypadku osoby fizycznej: imi─Ö i nazwisko oraz adres zameldowania, niezb─Ödne do wystawienia - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj─ůcej osobowo┼Ťci prawnej: nazwa, adres siedziby i NIP, niezb─Ödne do wystawienia faktury VAT; - adres email konieczny do przes┼éania has┼éa dost─Öpu; 2. Dane nie b─Öd─ů przekazywane osobom trzecim, za wyj─ůtkiem imienia, nazwiska oraz ÔÇ×adresu ipÔÇŁ z kt├│rego nawi─ůzano po┼é─ůczenie, kt├│re zostan─ů przekazane sp├│┼éce PayU S.A. prowadz─ůcej serwis platnosci.pl w celu przeprowadzenia transakcji (┬ž 3). Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych do komunikacji z klientem w kwestiach dotycz─ůcych zakupionej us┼éugi. 3. Udost─Öpniaj─ůc w/w dane osobowe Klient dobrowolnie wyra┼╝a zgod─Ö na ich przetwarzanie w celu realizacji zam├│wienia. Dane przetwarzane s─ů z zachowaniem wymog├│w bezpiecze┼ästwa, okre┼Ťlonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich os├│b trzecich. 4. Zgodne z w/w ustaw─ů, Klienci maj─ů prawo do wgl─ůdu do swoich danych osobowych, ich poprawiania

┬ž 5 Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia

1. Formularz zam├│wienia wype┼énia si─Ö przez podanie prawid┼éowych danych osobowych niezb─Ödnych do realizacji umowy i wystawienia faktury VAT oraz funkcjonuj─ůcego adresu email. P┼éatno┼Ťci s─ů obs┼éugiwane przez firm─Ö PayU S.A przy wykorzystaniu portalu platnosci.pl. 2. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy z wystawieniem faktury, je┼Ťli Klient poda nieprawid┼éowe dane, o kt├│rych mowa w ┬ž4. 3. Zawarcie niniejszej umowy jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadcze┼ä nast─Öpuj─ůcych tre┼Ťci. a. Zapozna┼éam/┼éem si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu. b. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym s─ů zgodne z prawd─ů i nie naruszaj─ů praw os├│b c. Wyra┼╝am zgod─Ö na zawarcie umowy drog─ů elektroniczn─ů. d.Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, e.Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, f. Wyra┼╝am zgod─Ö na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane opracowywanie, udost─Öpnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora w zakresie niezb─Ödnym do ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, w spos├│b okre┼Ťlony niniejszym opracowywanie, udost─Öpnianie i usuwanie danych osobowych klienta przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych. korespondencyjne informacji systemowych, wiadomo┼Ťci od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w dzia┼éaniu Serwisu, a tak┼╝e informacji handlowych Serwisu i jego kontrahent├│w. ÔÇô to wed┼éug uznania

┬ž 6 Realizacja Zam├│wienia

1. Wszystkie dane niezb─Ödne do skorzystania z produktu, s─ů wysy┼éane w ci─ůgu 48 godzin od momentu 2. Na podany adres email wysy┼éane s─ů link aktywuj─ůcy konto wraz z kluczem, niezb─Ödne do skorzystania pozytywnego zweryfikowania p┼éatno┼Ťci. z produktu. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienia w przypadku podania

┬ž 7 Akceptowane formy P┼éatno┼Ťci

1. Akceptowan─ů form─ů p┼éatno┼Ťci jest przelew zwyk┼éy na rachunek bankowy Dystybutora w mBank 90 1140 2004 0000 3602 7491 0611, lub p┼éatno┼Ť─ç elektroniczna w systemie p┼éatnosci.pl. 2. Po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia klient zostaje automatycznie przekierowany na strony serwisu platnosci.pl, gdzie mo┼╝e dokona─ç wyboru preferowanej przez niego formy p┼éatno┼Ťci.

┬ž 8 Faktury Vat

Do ka┼╝dego zakupionego programu Dystrybutor do┼é─ůcza faktur─Ö VAT. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do przesy┼éania faktur Klientowi w formie elektronicznej.

┬ž 9 Reklamacje i Zwroty.

Reklamacje i zwroty b─Öd─ů rozpatrywane po zg┼éoszeniu na adres email: reklamacje@faktury365.pl zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

┬ž 10 Postanowienia Ko┼äcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowi─ůzuj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikaj─ůce z realizacji niniejszej b─Öd─ů rozstrzygane polubownie. W przypadku niemo┼╝liwo┼Ťci rozwi─ůzania sporu t─ů drog─ů - wyb├│r S─ůdu nale┼╝y do Klienta i mo┼╝e by─ç dokonany wed┼éug w┼éa┼Ťciwo┼Ťci og├│lnej 3. Niniejszy regulamin mo┼╝e ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej tre┼Ťci na stronie internetowej www.faktury365.pl. Jednocze┼Ťnie na stronie internetowej www.faktury365.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.